Bitte an Saudi-Arabiens Botschafter: Verschont Raif Badawi!

Bitte an Saudi-Arabiens Botschafter: Verschont Raif Badawi!